Anemie

ICPC-2: B82; ICD-10: D64.9

Begripsomschrijving

Bij anemie bestaat een tekort aan erytrocyten en/of hemoglobine (Hb) in het perifere bloed. In de praktijk worden in Nederland als afkappunten voor het Hb 7,5 mmol/l bij vrouwen (6,8 bij zwangeren) en 8,4 mmol/l bij mannen gehanteerd en voor de erytrocyten 4,2 resp. 4,6 x 10¹²/l. Er bestaan 3 hoofdvormen (microcytaire, normocytaire en macrocytaire anemie), welke op grond van het mean corpuscular volume (MCV) worden vastgesteld. Deze worden in aparte teksten besproken.

Pathofysiologie

Anemie kan ontstaan door verminderde aanmaak, verhoogde afbraak of verlies van erytrocyten.

Epidemiologische gegevens

Anemie wordt in de continue morbiditeitsregistratie (CMR) van de huisartsen geregistreerd in geval van een hemoglobineconcentratie van minder dan 7,0 mmol/l

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord