Antistolling

Doel

Het monitoren van het effect van anticoagulantia op de plasmatische stolling.

Benodigde klinische informatie

Voor een beoordeling van het effect van anticoagulantia is kennis van het soort anticoagulans, dosis, tijdstip van toediening en tijdstip van bloedafname vereist.

Beschrijving methoden

Zie voor een beschrijving van de APTT (activated partial-thromboplastin time)-, PT (protrombinetijd)-, INR (international normalised ratio)-, trombinetijd- en anti-Xa-tests de betreffende hoofdstukken. In de verdunde trombinetijd (dTT) wordt patiëntplasma gemengd met normaal plasma zodat eventuele aanwezig heparine de omzetting van fibrinogeen in fibrine door exogeen α-trombine niet beïnvloedt. Op deze manier kan specifiek het effect van de directe trombineremmer op de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord