As II persoonlijkheidsstoornis

ICDC-2: P80; ICD-10: F60;F61;F62;F63;F68;F69

Begripsomschrijving

Een persoonlijkheidsstoornis wordt in de DSM-IV-classificatie beschreven als een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen die duidelijk afwijken van wat binnen de cultuur van de betrokkene gepast is.1 Het patroon is stabiel over langere tijd, en het begin kan worden teruggevoerd tot de adolescentie of de vroege volwassenheid. De stoornis leidt tot aanzienlijke beperkingen binnen persoonlijke en sociale situaties en tot klinisch relevant lijden. De volgende persoonlijkheidsstoornissen worden onderscheiden: cluster A met de excentrieke persoonlijkheidsstoornissen van het paranoïde, het schizoïde en het schizotypische type; cluster B met de dramatische en impulsieve persoonlijkheidsstoornissen van het antisociale, het borderline, het theatrale en

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord