Astma bij kinderen

ICPC-2: R96; ICD-10: J45

Begripsomschrijving

Astma is een recidiverende, aanvalsgewijs optredende bronchusobstructie met als symptomen dyspneu, hoesten, piepen en volzitten.

Pathofysiologie

De bronchusobstructie bij astma berust op een verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen voor specifieke (allergene) en niet-specifieke prikkels, leidend tot oedeem, mucusvorming en bronchoconstrictie. De verhoogde gevoeligheid heeft een chronische ontstekingsreactie van de mucosa als pathologisch substraat.

Als de luchtwegen versterkt met bronchusvernauwing reageren op niet-specifieke prikkels, zoals lichamelijke inspanning, rook, mist en kou, spreekt men van bronchiale hyperreactiviteit. De mate van bronchiale hyperreactiviteit wordt beïnvloed door virale respiratoire infecties.

Tot de allergische prikkels behoren

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?