BK-virus en JC-virus

Aard pathogeen

BK- en JC-virus zijn DNA-virussen. Deze polyomavirussen behoren met de papillomavirussen tot de familie van de papovaviridae.

Voorkomen

BK- en JC-virussen komen overal ter wereld voor. De transmissie van het BK-virus vindt zeker via de luchtwegen plaats, maar het virus kan ook in feces en urine gevonden worden. Dit doet vermoeden dat er naast luchtwegen ook andere transmissieroutes kunnen bestaan. Na infectie blijf je geïnfecteerd. Bij immuungecompromitteerden kan het virus reactiveren.

Symptomen

Infectie met dit virus vindt meestal op kinderleeftijd plaats en kan gepaard gaan met geringe respiratoire klachten. In beenmerg- en niertransplantatiepatiënten wordt vooral BK-virus met grote regelmaat in de urine gevonden. Er zijn (flinke) aanwijzingen dat het BK-virus

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord