Chronische diarree

ICPC-2: D11; ICD-10: K52.9

Begripsomschrijving

Diarree is een symptoom dat bij talrijke gastro-intestinale ziekten aanwezig is, soms ook bij ziekten die niet van gastro-intestinale aard zijn. Diarree wordt gedefinieerd als 3 of meer dunvloeibare of ongevormde ontlastingen per dag, met een gewicht van meer dan 200 g feces per dag bij kinderen en volwassenen, of meer dan 10 g feces per kg lichaamsgewicht per dag bij kleine kinderen.1 Na 2 tot 4 weken spreekt men van chronische diarree.1,2

Pathofysiologie

Bijna alle vormen van diarree zijn terug te voeren op 4 verschillende mechanismen.1 Onderscheid kan worden gemaakt in: osmotische diarree – hierbij is er een hypertone darminhoud (bijvoorbeeld door sulfaat- en magnesiumionen in laxantia, coeliakie, lactasedeficiëntie) waardoor water naar het lumen wordt

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?