Chronische nierschade

ICPC-2: U99; ICD-10: N18

Begripsomschrijving

Van chronische nierschade (CNS) wordt gesproken als er meer dan 3 maanden sprake is van persisterende albuminurie of persisterende afwijkingen in het urinesediment al dan niet gepaard gaande met een verminderde glomerulaire filtratie, of wanneer sprake is van een verminderde GFR met of zonder aanwijzingen voor nierschade (= persisterende albuminurie of sedimentsafwijkingen).

Chronische nierschade wordt onder verdeeld in 5 stadia (tabel). Van preterminale nierinsufficëntie wordt gesproken bij stadium 5 als er nog geen sprake is van dialyse.

stadium GFR albuminurie prevalentie in NL
1 > 90 ml/min/1,73 m2 ja 1,3%
2

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord