Chronische-vermoeidheidssyndroom

ICPC-2: A04; ICD-10: G93.3

Begripsomschrijving

Het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) is een beschrijvende diagnose, een diagnose per exclusionem. CVS wordt gekenmerkt door onverklaarde, ten minste 6 maanden bestaande lichamelijke moeheid, die niet het resultaat is van voortdurende inspanning, niet aanzienlijk verbetert door rust en heeft geleid tot forse afname van vroegere niveaus van dagelijks functioneren.1 Naast moeheid kunnen allerlei andere symptomen aanwezig zijn, zoals spierpijn, concentratie- en geheugenproblemen, keelpijn, gevoelige lymfklieren, hoofdpijn, duizeligheid, slaapproblemen, maag-darmklachten en depressieve klachten.

Begrippen als myalgische encefalomyelitis en postviraal vermoeidheidssyndroom worden ook wel gebruikt in plaats van CVS, maar kunnen beter niet meer gebruikt worden.

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?