cutane Lupus erythematosus

ICPC-2: S99; ICD-10: L93

Begripsomschrijving

Cutane manifestaties van lupus erythematosus (LE) worden geclassificeerd als LE-specifiek of -aspecifiek (zoals cutane vasculitis, urticaria, Raynaud fenomeen).

Deze tekst behandelt de LE-specifieke huidaandoeningen:

  • Acute cutane LE (ACLE) – wordt gekarakteriseerd door een plotseling (in uren tot dagen) optredend fijnschilferend vlindervormig erytheem in het gelaat met oedeem. Minder frequent zijn ook de bovenste thoraxhelft en de extensorzijde van de extremiteiten aangedaan.
  • Subacute cutane LE (SCLE) – wordt gekarakteriseerd door papulosquameuze en/of annulaire erupties op de aan licht blootgestelde huid, met name de romp, extensorzijde van de armen en handruggen, nek en gelaat. Depigmentatie met teleangiëctasieën kunnen als restverschijnsel

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?