Cytochroom P450 2C9 (CYP2C9)

Doel

Genotypering voor CYP2C9 wordt uitgevoerd om de metabole capaciteit van patiënten voor geneesmiddelen die door dit enzym worden afgebroken in kaart te brengen. Dit kan voorafgaand aan therapie worden gedaan om een op genotype aangepaste dosering te geven, of achteraf om ineffectiviteit, dan wel onverwachte bijwerkingen te verklaren.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek, alsmede het geneesmiddel waarvoor de genotypering wordt aangevraagd, de reden van aanvraag (screenen voorafgaand aan therapie, bijwerkingen/onvoldoende effect, hoge/lage bloedspiegels) en eventuele comedicatie.

Beschrijving methoden

Genotypering. Analyse van genomisch DNA, geïsoleerd uit EDTA-bloed, op de meest frequent voorkomende genetische polymorfismen

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord