Delier

ICPC-2: P71; ICD-10: F05

Begripsomschrijving

Een delier is een in korte tijd (uren tot enkele dagen) ontstane fluctuerende stoornis van bewustzijn en cognitie, in de regel het gevolg van een lichamelijke ontregeling.

Het delier wordt primair gekenmerkt door een aandachtstoornis. Het bewustzijn is verlaagd. De aandacht kan niet worden geconcentreerd, vast gehouden of verplaatst. Andere cognitieve stoornissen die voorkomen zijn o.a. desoriëntatie, waarnemingsstoornissen en hallucinaties. Er kan sprake zijn van een hyperactieve vorm met agitatie, verhoogde alertheid en motorische onrust, of een hypoactieve vorm met apathie, verminderde alertheid en teruggetrokken gedrag. Vaak is er sprake van een mengvorm waarbij de hyperactieve en de hypoactieve vorm elkaar afwisselen, soms ook met symptoomvrije perioden.

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?