Dementie

ICPC-2: P70; ICD-10: F03

Begripsomschrijving

Dementie is een verworven klinisch syndroom, waarbij meervoudige cognitieve functiestoornissen centraal staan. Het betreft de aanwezigheid van minimaal 2 van de volgende stoornissen:

  • geheugenstoornissen
  • afasie, apraxie, agnosie
  • stoornissen in de uitvoerende functies (o.a. plannen maken, doelgericht handelen)
  • vertraging van denken en handelen

De stoornissen hebben een duidelijk negatieve invloed op werk, relatie en sociale activiteiten. De diagnose ‘dementie’ mag niet worden gesteld als verschijnselen van delirium worden vastgesteld. Echter, delirante episodes komen voor bij dementie.

Pathofysiologie

Verminderd functioneren van neuronen of een vermindering van het aantal neuronen tot onder een kritische grens kan dementie veroorzaken. De

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord