dysplastische Heupontwikkeling

ICPC-2: L82; ICD-10: Q65

Begripsomschrijving

Onder dysplastische heupontwikkeling (DHO) vallen heupluxatie, heupsubluxatie, luxeerbare heup en heupdysplasie. De term geeft aan dat het gaat om een dynamische aandoening van de heup. Bij de geboorte zijn de afwijkingen nog niet altijd volledig aanwezig.

Heupluxatie: de femurkop bevindt zich niet in de heupkom.

Heupsubluxatie: de femurkop bevindt zich nog in de heupkom, maar is verplaatst naar de rand van de kom.

Luxeerbare heup: de femurkop kan (door handgrepen) buiten de heupkom worden gebracht.

Heupdysplasie: de heupkom is te steil en ondiep, waardoor de femurkop onvoldoende steun heeft.

Pathofysiologie

De eerste veranderingen bij DHO treden op in het heupgewrichtskapsel. Slappe banden of een smal acetabulum geven de femurkop de ruimte om uit de kom te

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord