Facialisverlamming

ICPC-2: N91; ICD-10: G51

Begripsomschrijving

Facialisverlamming is het symptomencomplex dat ontstaat door een afwijking in het facialistraject met als kenmerkend verschijnsel een, meestal unilaterale, verlamming van de mimische musculatuur.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen centrale en perifere facialisverlamming, ieder met een eigen symptomencomplex, afhankelijk van de lokalisatie van de afwijking.

Het functieverlies kan totaal (paralyse) of gedeeltelijk (parese) zijn.

Een plotselinge idiopathische perifere facialisverlamming wordt ook wel verlamming van Bell genoemd.

Pathofysiologie

Een centrale facialisverlamming ontstaat door een afwijking in de contralaterale tractus corticobulbaris, die de kernen verbindt met de cortex. Bij een eenzijdige centrale facialisverlamming treedt verlies op van de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?