Focaal leverafwijking

ICPC-2: D97

Begripsomschrijving

Een focale leverafwijking is een solide, cysteuze of gemengde afwijking, die bij beeldvormend onderzoek in de lever wordt vastgesteld. De afwijking kan asymptomatisch zijn en als toevalsbevinding bij beeldvorming van andere organen optreden. De afwijking kan ook symptomatisch zijn en bij gericht onderzoek worden vastgesteld.

Pathofysiologie

Focale leverafwijkingen kunnen benigne of maligne zijn.

Een levercyste is benigne, mits dunwandig en zonder septa. Het is een holte met sereus vocht, afgegrensd door kubisch epitheel dat sterk lijkt op galwegepitheel. Een levercyste is meestal asymptomatisch.1

(Niet-alcoholische) vettige infiltratie van de lever wordt veroorzaakt door accumulatie van triglyceriden in de hepatocyten. Het kan diffuus en focaal voorkomen.

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?