Gegeneraliseerd pruritus

ICPC-2: S02; ICD-10: L29.8;L29.9

Begripsomschrijving

Pruritus (jeuk) is een sensatie in de huid, die leidt tot krabben en wrijven. Een onderscheid wordt gemaakt in pruritus met, en pruritus zonder een primaire huidaandoening.

Pathofysiologie

De fysiologie van het jeukmechanisme is nog steeds niet goed bekend. Jeuk kan zowel door fysische, chemische als door centrale stimuli worden opgeroepen. Diverse mediatoren en modulatoren spelen een rol. Histamine is de belangrijkste mediator van jeuk. Serotonine is vergeleken met histamine een zwakke mediator van jeuk. Prostaglandinen, substance P, interleukine-2 en endogene peptiden (opioïdpeptiden) zijn zogenaamde modulatoren; ze spelen een indirecte rol bij het ontstaan van jeuk.

Epidemiologische gegevens

In de continue morbiditeitsregistratie is de incidentie in de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?