Groeistoornissen bij kinderen: te groot

ICPC-2: T99; ICD-10: R62.8

Begripsomschrijving

Men spreekt van te grote lichaamslengte bij een lengte die meer dan 2 standaarddeviaties (SD) verschilt van de gemiddelde lengte voor leeftijd en geslacht in een bepaalde populatie [de standaarddeviatiescore (SDS) van de lengte is dan > +2,0]. Dit komt ongeveer overeen met een lengte boven het 98e percentiel (> P97,7).

De streeflengte (target height) is een rekenkundige benadering van de lengte die een kind zou bereiken op basis van het genetisch potentieel. In juni 2010 zijn nieuwe groeidiagrammen in gebruik genomen, gebaseerd op de Vijfde Landelijke Groeistudie. Tegelijkertijd is de berekening van de streeflengte aangepast. Bij de Vijfde Landelijke Groeistudie werd geen generatieverschil meer waargenomen tussen ouders en kinderen (seculaire

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord