Groeistoornissen bij kinderen: te klein

ICPC-2: T10; ICD-10: E34.3

Begripsomschrijving

Kleine lichaamslengte is een relatief begrip. Internationaal wordt als definitie gewoonlijk aangehouden een lengte die meer dan 2,0 standaarddeviaties (SD) lager is dan de gemiddelde lengte voor leeftijd en geslacht in de populatie, oftewel een standaarddeviatiescore (SDS) voor de lengte van < -2. Dit komt ongeveer overeen met een lengte beneden het 2e percentiel (< P2,3).

Pathofysiologie

Men onderscheidt 3 groepen oorzaken;

  • Primaire groeistoornissen, met een intrinsiek defect van bot of ander steunweefsel. Hierbij ziet men dysmorfe kenmerken en disproportionele lichaamsbouw; ze gaan bijna obligaat gepaard met kleine geboortelengte en worden meestal veroorzaakt door een genetische afwijking die groei en differentiatie van de kraakbeencellen in de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?