Guillain-Barré-syndroom

ICPC-2: N94; ICD-10: G61.0

Begripsomschrijving

Het Guillain-Barrésyndroom (GBS) is een acuut (binnen 4 weken is het maximum bereikt) optredende opstijgende polyradiculoneuropathie leidend tot in omvang wisselende functiestoornissen van motorische, sensorische en autonome zenuwen gevolgd door geheel of gedeeltelijk herstel.

Dit klinisch beeld omvat verschillende subtypes. Het meest voorkomende subtype is de acute inflammatoire demyeliniserende polyradiculoneuropathie (AIDP). Een ander subtype waarbij er vooral sprake is van motorische uitval wordt acute motorische axonale neuropathie (AMAN) genoemd. Wanneer de sensorische zenuwvezels ook meedoen is er sprake van een acute motorische en sensorische axonale neuropathie (AMSAN). Tenslotte onderscheidt men nog acute sensorische neuronopathie, acute

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord