Hartgeruis bij kinderen

ICPC-2: K81; ICD-10: R01.1

Begripsomschrijving

Onder hartgeruis wordt verstaan een van de harttonen te onderscheiden geruis dat kan ontstaan bij een hartafwijking, bij een gezond hart en onder bepaalde abnormale omstandigheden, zoals anemie. Deze bespreking beperkt zich tot kinderen jonger dan 15 jaar.

Pathofysiologie

Hartgeruis ontstaat door wervelingen in een in principe laminaire bloedstroom.

Epidemiologische gegevens

De prevalentie van aangeboren hartafwijkingen is 8 per 1000 levendgeborenen.5 Bij ruim 50% van de kinderen wordt de diagnose al in de eerste levensmaand gesteld.1 Bij minder dan 1% van de pasgeborenen is een hartgeruis aanwezig, in ongeveer de helft van de gevallen veroorzaakt door een congenitale hartafwijking. De prevalentie van fysiologische hartgeruis in de leeftijdsgroep 5-14 jaar is

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?