Hartgeruis bij volwassenen

ICPC-2: K81; ICD-10: R01.1

Begripsomschrijving

Onder hartgeruis wordt verstaan een – van de harttonen te onderscheiden – geluid, dat wordt geproduceerd bij een hart met een vitium of bij een gezond hart, bijvoorbeeld onder abnormale omstandigheden (anemie, koorts).

Pathofysiologie

Hartgeruis ontstaat door abnormale wervelingen in de bloedstroom.

Mogelijke oorzaken

Systolisch hartgeruis:1

  • cardiaal: mitralisklepinsufficiëntie, ventrikelseptumdefect, aortaklepstenose, tricuspidalisklepinsufficiëntie, pulmonalisklepstenose, atriumseptumdefect (ASD), hypertrofische cardiomyopathie
  • toename hartminuutvolume door: anemie, koorts, zwangerschap, hyperthyreoïdie, sepsis, nervositeit
  • fysiologisch, dunne thoraxwand

Diastolisch hartgeruis:

  • cardiaal: mitralisklepstenose,

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?