Hemoglobine (Hb) in plasma, urine en CSF

Doel

Bepalen van vrij hemoglobine in plasma of in urine bij vermoeden van intravasale hemolyse.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

Vrij hemoglobine in plasma kan spectrofotometrisch worden bepaald. Vrij hemoglobine in plasma wordt door blootstelling aan de lucht omgezet in oxyhemoglobine dat een maximale absorptie heeft bij 415 nm. Na correctie voor turbiditeit en niet-specifieke absorptie bij andere golflengtes kan zo de concentratie vrij hemoglobine berekend worden. Hiervoor worden verschillende rekenprogramma’s gebruikt.

Hemoglobine in urine wordt meestal semikwantitatief aangetoond met een urinestrip. De bepaling berust op het feit dat

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord