Humaan herpesvirus 6 en 7 (HHV-6 en HHV-7)

Aard pathogeen

Humaan herpesvirussen 6 en 7 horen net als cytomegalovirus (CMV) tot de β-herpesvirussen binnen de familie herpesviridae.

Voorkomen

HHV-6 en −7 komen overal ter wereld voor. Het virus wordt in het speeksel van kinderen en volwassenen gevonden. Dit suggereert dat via deze weg veel verspreiding kan en zal plaatsvinden. Daar HHV-6 ook in genitaal secreet van vrouwen voorkomt, kan het ook tijdens de partus overgedragen worden. Verticale transmissie treedt ook op. Het virus lift ook mee tijdens orgaantransplantaties.

Symptomen

Veruit de meeste infecties verlopen zonder symptomen (asymptomatisch). Incidenteel ontwikkelt een kind exanthema subitum (zesde ziekte), een aandoening waarbij na een periode van hoge koorts, de huidafwijkingen ontstaan

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord