Humaan immunodeficiëntievirus (hiv)

Aard pathogeen

Hiv-1 en hiv-2 zijn RNA-virussen die tot de familie van de retroviridae behoren.

Voorkomen

Hiv-1 en hiv-2 komen overal ter wereld voor, maar hiv-2 komt vaker in het Caribisch gebied voor. Het is een seksueel overdraagbare aandoening die in de westerse wereld vooral onder homoseksuele mannen voorkomt, maar in Afrika evenveel onder mannen als vrouwen voorkomt. Het virus wordt vooral maar niet uitsluitend via bloed-bloedcontact overgedragen. Vooral in de acute fase van de infectie hebben de geïnfecteerden zeer hoge viral loads en zijn ze dus hyperinfectieus. Verticale transmissie vindt plaats. Indien onbehandeld neemt de transmissiekans met het voortschrijden van de zwangerschap toe. De grootste kans op transmissie is durante partu aanwezig.

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord