Hypertensie

ICPC-2: K86; ICD-10: I10

Begripsomschrijving

De bloeddruk is verhoogd wanneer deze hoger dan of gelijk is aan 140 mmHg systolisch en/of 90 mmHg diastolisch (Korotkoff V). Dit geldt ook voor personen ouder dan 60 jaar.1

Indien de diastolische bloeddruk normaal is (< 90 mmHg), terwijl de systolische bloeddruk verhoogd is (≥ 140 mmHg), spreken we van geïsoleerde systolisch verhoogde bloeddruk.2,3

De keuze voor het criterium voor verhoogde bloeddruk is bepaald door het laagste bloeddrukniveau waarboven in gerandomiseerde trials effectiviteit van behandeling met verlaging van de bloeddruk is aangetoond.2 Als methode voor bloeddrukmeting wordt uitgegaan van een meting tijdens het spreekuur met een conventionele bloeddrukmeter. Dit zal in de regel nog een kwikmanometer zijn, maar geleidelijk wordt deze om

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord