Immunoglobuline-index (IgG)

Doel

Onderzoek naar intrathecale immunoglobulinesynthese.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

Door gepaard meten van totaal IgG of specifiek IgG in liquor en serum wordt de zogenaamde IgG-ratio verkregen, die het quotiënt is van de bepaling in liquor en in serum. Door deze te vergelijken met de albumineratio, die als maat wordt gehandhaafd voor het al dan niet in tact zijn van de bloed-liquorbarrière kan een indruk worden verkregen of er sprake is van intrathecale immunoglobulinesynthese of dat de liquor-IgG een weerspiegeling is van de verhoogde doorlaatbaarheid of verstoring van de bloed-liquorbarrière De IgG-index wordt bepaald door de

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord