Koortsconvulsies

ICPC-2: N07; ICD-10: R56.0

Begripsomschrijving

Men spreekt van een koortsconvulsie als bij een daarvoor neurologisch gezond kind een convulsie optreedt bij koorts (temperatuur > 38 °C) zonder intracraniële pathologie. Men onderscheidt typische en atypische koortsconvulsies.1

Typische koortsconvulsies treden op bij kinderen tussen 3 maanden en 5 jaar, duren korter dan 15 minuten, zijn gegeneraliseerd, tonisch-clonisch, en treden tijdens een koortsperiode slechts eenmaal op. Er zijn geen postictale uitvalsverschijnselen, maar de kinderen kunnen na de koortsconvulsie wel slaperig zijn.

Atypische koortsconvulsies wijken daarvan af: ze duren langer, recidiveren of treden focaal (eenzijdig) op. Bij atypische koortsconvulsies kunnen postictale uitvalsverschijnselen voorkomen.

Pathofysiologie

Convulsies

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?