Macrocytair anemie

ICPC-2: B81; ICD-10: D52.9

Begripsomschrijving

Macrocytaire anemie is een anemie met een verhoogd MCV (mean corpuscular volume) (> 100fl). Macrocytaire anemieën worden vanouds, op grond van het celbeeld van het beenmerg, ingedeeld in megaloblastaire en normoblastaire anemieën.

Pathofysiologie

Macrocytaire anemie ontwikkelt zich geleidelijk, soms is al jarenlang macrocytose aanwezig voordat anemie optreedt. Deficiëntie van vitamine B12 (cobalamine) of foliumzuur veroorzaakt een gestoorde DNA-synthese, die zich vooral uit in een gestoorde bloedaanmaak en een megaloblastair beenmerg. De resorptie van vitamine B12 vindt plaats in het distale deel van het ileum en wordt gefaciliteerd door intrinsic factor, uitgescheiden door de pariëtale cellen in de maag. Bij pernicieuze anemie is er een

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?