Nieuwe orale anticoagulantia

Directe Trombine Inhibitoren (DTI)

Directe Factor Xa Inhibitoren (DXI)

Inleiding

Er zijn een aantal nieuwe anticoagulantia in gebruik aan het komen. Door de Werkgroep NOAC’s van de wetenschappelijke verenigingen (NVVC, NIV, NVN, NOV, VAL/NVKC, NVZA/KNMP) en de Orde van Medisch Specialisten is een leidraad geschreven “Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen”. Daarin wordt o.a. aangegeven of, en hoe, de gebruikelijke stollingstests gebruikt kunnen worden om de concentratie en het effect van de NOAC te kunnen vaststellen. In tabelvorm weergegeven zien de invloeden van de Xa remmers apixaban en rivaroxaban en de trombineremmer dabigatran er als volgt uit (zie tabel 1):

De NOAC’s zijn ook van invloed op de hemostasetesten die

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord