Normocytair anemie

ICPC-2: B82; ICD-10: D64.9

Begripsomschrijving

Anemie met een normaal MCV (mean corpuscular volume) (80-100 fl).

Mogelijke oorzaken

Toegenomen erytropoëse:

  • na ernstige bloeding
  • bij hemolyse: (parasitaire) infecties (malaria), auto-immuun-hemolytische anemie, immuun-hemolytische anemie ten gevolge van geneesmiddelengebruik, hemoglobinopathieën (sikkelcel-trait, heterozygote α-thalassemie, HbC), congenitale sferocytose, elliptocytose, G6PD-deficiëntie, mechanische destructie (vaat- of klepafwijkingen/prothese), intravasale stolling, trombotische microangiopathieën, hemolytisch-uremisch syndroom, trombocytopenische purpura

Gestoorde beenmergrespons:

  • verminderde erytropoëtineproductie: nier- of leverinsufficiëntie, endocriene-deficiëntie (hypothyreoïdie), chronische ziekte,

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?