normogonadotroop Amenorroe/Oligomenorroe

ICPC-2: X05; ICD-10: N91

Begripsomschrijving

Normogonadotrope amenorroe/oligomenorroe is primaire of secundaire oligo- of amenorroe met normale gonadotrofinen (FSH: 1,5-10 IU/l). Referentiewaarden FSH en daarmee de beslisgrenzen zijn methode- en laboratoriumafhankelijk. Volgens de huidige polycysteus ovariumsyndroom (PCOS)-consensus heeft ongeveer 90% van de patiënten PCOS. Bij de resterende 10% is het van belang congenitale dan wel verworven afwijkingen aan de genitalia interna uit te sluiten.1

Pathofysiologie

De pulsatiele vorming van GnRH is primair niet gestoord. Daardoor zijn er ook normale gonadotrofinenspiegels. De grootste groep wordt gevormd door patiënten met het PCOS, een primair ovarieel probleem.

Epidemiologische gegevens

60-85% van de gevallen van amenorroe/oligomenorroe is

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?