Raynaud-fenomeen

ICPC-2: K92; ICD-10: I73.0

Begripsomschrijving

Het fenomeen van Raynaud wordt gekenmerkt door een aanvalsgewijs optredende tri- of bifasische verkleuring van de acra, meestal de vingers (bleekheid en/of cyanose en roodheid), optredend door een abnormale vasculaire respons op blootstelling aan koude of bij emoties. Tijdens de kleurveranderingen zijn de acra koud, is de sensibiliteit verminderd en kan pijn optreden. Na opwarming duurt de ischemische fase ongeveer 15-20 minuten. Hierna veroorzaakt de reperfusie de erythemateuze fase.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het primaire fenomeen van Raynaud (idiopathisch) en de secundaire vorm (wanneer er een bekende ziekte aan ten grondslag ligt).

Pathofysiologie

Het fenomeen van Raynaud wordt veroorzaakt door abnormaal verlengde perifere arteriële spasmen

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?