Thiopurine S-methyltransferase (TPMT)

Doel

Het doel van de TPMT-analyse is op basis van informatie verkregen uit een enzymactiviteitsmeting, dan wel uit een DNA-analyse, het risico in te schatten op het optreden van bijwerkingen bij 6-mercaptopurine- of azathioprinebehandeling.

Mercaptopurine en mercaptopurineanalogen worden binnen diverse specialismen gebruikt: pulmonologie, gastro-enterologie, reumatologie, dermatologie en (pediatrische) oncologie. Het werkingsmechanisme van mercaptopurinetherapie berust op de inbouw van thioguaninenucleotiden in het nucleaire en/of mitochondriale DNA, met als gevolg dat de cel zal afsterven doordat er geen DNA-replicatie meer kan plaatsvinden. Erfelijke defecten in het metabolisme van mercaptopurine kunnen aanleiding geven tot ernstige bijwerkingen, en een verminderde

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord