Verslaving alcohol

ICPC-2: P15; P16; P17; P18; P19; ICD-10: F10; F11; F12; F13; F14; F15; F16; F17; F18; F19

Begripsomschrijving

In de DSM-IV-classificatie wordt verslaving onderverdeeld in 2 begrippen: afhankelijkheid en misbruik van een middel.1

Onder afhankelijkheid verstaat men een patroon van onaangepast gebruik van een middel dat in aanzienlijke mate beperkingen of lijden veroorzaakt. Dit blijkt uit de gelijktijdige aanwezigheid van 3 of meer van de volgende symptomen binnen een periode van 12 maanden:

  • tolerantie, zoals blijkt uit een toenemende behoefte van het middel om het gewenste effect of een intoxicatie te bereiken, of een duidelijk verminderd effect bij voortgezet gebruik van dezelfde hoeveelheid van het middel
  • onthouding, zoals blijkt uit het voor dat middel specifieke onthoudingssyndroom of het gebruik van hetzelfde of een vergelijkbaar middel om

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?