voortijdig Gebroken vliezen

ICPC-2: W92; ICD-10: O42

Begripsomschrijving

Bij voortijdig gebroken vliezen loopt vruchtwater af zonder regelmatige uteruscontracties. In de Engelstalige literatuur spreekt men van prelabour rupture of the membranes (PROM).1

Afhankelijk van het moment van de zwangerschap waarop de vliezen breken, spreekt men van preterm-PROM (pPROM; voortijdig gebroken vliezen bij zwangerschap < 37 weken) of van term-PROM (tPROM; voortijdig gebroken vliezen bij zwangerschap > 37 weken).

Het voortijdig breken van de vliezen gaat gepaard met een verhoogde kans op intra-uteriene infectie. De perinatale morbiditeit en sterfte zijn derhalve verhoogd, evenals de maternale morbiditeit.

Pathofysiologie

De oorzaak van voortijdig gebroken vliezen is niet geheel doorgrond. Mogelijk spelen veranderde fysische eigenschappen

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord