Ziekte van Parkinson

ICPC-2: N70; ICD-10: G20;G21;G22

Begripsomschrijving

De ziekte van Parkinson is een progressieve neurodegeneratieve aandoening van het extrapiramidale systeem. De kenmerkende verschijnselen zijn geleidelijk toenemende hypokinesie en bradykinesie, rusttremor, rigiditeit en gestoorde houdingsreflexen met veelal een asymmetrisch klachtenpatroon. Bij een deel van de patiënten treden naast de kenmerkende symptomen ook stoornissen van het autonome zenuwstelsel en van psychische functies op, o.a. samenhangend met verlies van niet-dopaminerge neuronen.

De ziekte van Parkinson (= idiopathisch parkinsonisme) dient te worden onderscheiden van andere neurodegeneratieve ziekten zoals MSA (Multiple System Atrophy) en secundair parkinsonisme, bijv. bij antipsychotica gebruik.

Parkinsonisme is een klinisch syndroom dat met name

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?