Aangezichtsverlamming

ICPC-2: N91; ICD-10: G51

Dr. Pim Klarenbeek, drs. Sam Thissen, drs. Tobien Schreuder

Begripsomschrijving

Aangezichtsverlamming is het symptomencomplex dat ontstaat door een afwijking in het traject van de nervus facialis met als kenmerkend verschijnsel een, meestal unilaterale, verlamming van de gelaatsmusculatuur. Er wordt onderscheid gemaakt tussen centrale en perifere aangezichtsverlamming, elk met een eigen symptomencomplex. Het functieverlies kan totaal (paralyse) of gedeeltelijk (parese) zijn.

Een plotselinge idiopathische perifere aangezichtsverlamming wordt ook wel Bellse parese genoemd. Met het beschikbaar komen van betere diagnostische methoden is het percentage gevallen dat idiopathisch, dat wil zeggen zonder aantoonbare oorzaak, genoemd kan worden duidelijk afgenomen.

Epidemiologische gegevens

Van alle

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?