Addison, ziekte van

ICPC-2: T99; ICD-10: E27.1

Dr. Rachel Schreurs, dr. Bas Havekes

Begripsomschrijving

De ziekte van Addison is een primaire bijnierschorsinsufficiëntie, met uitval van de in de bijnierschors geproduceerde steroïdhormonen (glucocorticoïden, mineralocorticoïden en androgenen), veelal als uiting van een auto-immuunadrenalitis. Bij een secundaire (hypofysaire) of tertiaire (hypothalame) uitval van de bijnier blijft de synthese van de mineralocorticoïden nagenoeg intact, daar deze gereguleerd worden via het renine-angiotensinesysteem.

Epidemiologische gegevens

De prevalentie van de ziekte van Addison is 100-140 personen per 1 000 000 inwoners. De incidentie is 4 per 1 000 000 per jaar in westerse landen. Negentig procent van de gevallen wordt veroorzaakt door een auto-immuunziekte. Vaak zijn klachten

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?