Adrenocorticotroop hormoon (ACTH) en ACTH-functietests

Insulinetolerantietest (ITT)Corticotropine-‘releasing’ hormoon (CRH)Synacthen-test

Doel van de drie tests

Het meten van de reservecapaciteit van de hypofyse, dan wel de bijnier voor ACTH- of cortisolproductie.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, geboortedatum, geslacht).

Beschrijving methoden

Insulinetolerantietest (ITT): bolus 0,10-0,15 E/kg i.v.; monsterafname voor glucose, ACTH en cortisol na -15, -5, 15, 30, 45, 60 en 90 minuten. Respons op hypoglykemische stress (glucose < 2,2 mmol/l) tussen 30-60 minuten.

Corticotropine-‘releasing’ hormoon (CRH): 1 µg/kg of een standaarddosis van 100 µg humaan CRH i.v. in 30 seconden; monsterafname voor cortisol en ACTH na

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?