Aeromonas

Aeromonas ssp. hydrophila Aeromonas veronii biovar sobriaAeromonas caviae

Aard pathogeen

Aeromonas- soorten zijn gramnegatieve bacteriën behorend tot een aparte familie van de Aeromonadaceae. De taxonomie binnen deze familie is zeer aan verandering onderhevig. De bovengenoemde soorten worden het meest gevonden in klinische materialen.

Voorkomen

Aeromonas-soorten komen van nature voor in zoet of brak water. Asymptomatisch dragerschap in de tractus digestivus komt frequent voor.

Symptomen

Een drietal verschillende ziektebeelden wordt in verband gebracht met Aeromonas: acute gastro-enteritis, cellulitis en wondinfecties en bacteriëmieën. Het bewijs voor een enteropathogene rol van Aeromonas is lang als controversieel beschouwd. Gastro-enteritis door Aeromonas wordt meestal

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?