Albumine, in urine

Albuminurie Proteïnurie

Doel

Het vaststellen van een gestoorde nierfunctie, waarbij er te veel albumine wordt uitgescheiden in de urine.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag van laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht) en indien gebruikgemaakt wordt van een getimede urineverzameling, de tijdsduur van de urineverzameling (bij voorkeur schriftelijke instructie!).

Beschrijving methoden

Analysemethoden1

De analysemethoden die voor het aantonen van albumine in urine worden gebruikt, moeten een groot dynamisch bereik hebben. Enerzijds moet een albumineconcentratie van 1-5 mg/l aangetoond kunnen worden, maar anderzijds moeten ook concentraties boven 300 mg/l gemeten kunnen worden. Hiervoor kunnen tal van methoden worden gebruikt:

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?