Alkalische fosfatase (AF)

Doel

De activiteitsbepaling van alkalische fosfatase (AF) wordt gebruikt bij de diagnostiek en de follow-up van leveraandoeningen en botziekten.

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag van laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht).

Beschrijving methoden

Voor de bepaling van AF wordt meestal de door de IFCC aanbevolen methode gebruikt die gekenmerkt wordt door een AMP-buffer, pNPP als substraat en een meettemperatuur van 37 °C. Door de enzymwerking wordt het substraat gesplitst, waarbij een kleur ontstaat in een mate die evenredig is aan de aanwezige enzymactiviteit. De AF-activiteit is afhankelijk van een optimale concentratie van Mg2+- en Zn2+-ionen.

De AF-iso-enzymen vertonen verschillen in fysisch-chemische eigenschappen; zij kunnen worden

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?