Amenorroe/Oligomenorroe, algemeen

ICPC-2: X05; ICD-10: E28

Prof. dr. Joop Laven

Begripsomschrijving

Amenorroe is het uitblijven van periodiek vaginaal bloedverlies gedurende meer dan zes maanden dan wel 199 dagen. Als regel is er sprake van anovulatie.

Primaire amenorroe is het uitblijven van de menarche tot op 16-jarige leeftijd of later. Secundaire amenorroe is het uitblijven van aanvankelijk aanwezige menses. Bij oligomenorroe bedraagt het interval tussen de menstruaties – gerekend vanaf de eerste dag – meer dan 35 dagen en minder dan zes maanden. Bij alle vormen van oligomenorroe kunnen ovulaties voorkomen.

Gedurende het eerste jaar na de menarche is een cyclus van 40-45 dagen geen uitzondering; de meeste van deze cycli zijn dan ook anovulatoir. Daarna behoort de cyclus regelmatig te worden. Bij een puber bij wie op veertienjarige

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?