Amenorroe/Oligomenorroe, hypogonadotroop

ICPC-2: X05; ICD-10: E28.3

Prof. dr. Joop Laven

Begripsomschrijving

Hypogonadotrope amenorroe/oligomenorroe is primaire of secundaire oligo- of amenorroe met verlaagde gonadotrofinen (met name LH < 2,0 IU/L, het FSH is meestal ook lager dan 2,0 IU/L, maar kan in sommige gevallen hoger zijn). Referentiewaarden van FSH en LH en daarmee de beslisgrenzen zijn methode- en laboratoriumafhankelijk. ‘Hypogonadotroop’ betekent in de praktijk vrijwel altijd amenorroe.

Epidemiologische gegevens

Vijf tot tien procent van de patiënten met amenorroe/oligomenorroe is hypogonadotroop. Van hen heeft 10-40% hyperprolactinemie; 30% van de niet-zogende vrouwen met amenorroe en galactorroe heeft een prolactinesecernerende hypofysetumor (prolactinoom).

Niet iedere hyperprolactinemie geeft galactorroe. Ongeveer 80% van

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?