Amenorroe/Oligomenorroe, normogonadotroop

ICPC-2: X05; ICD-10: N91

Prof. dr. Joop Laven

Begripsomschrijving

Normogonadotrope amenorroe/oligomenorroe is primaire of secundaire oligo- of amenorroe met normale gonadotrofinen (FSH: 2-10 IU/L. Referentiewaarden van FSH en daarmee de beslisgrenzen zijn methode- en laboratoriumafhankelijk. Volgens de huidige polycysteusovariumsyndroom (PCOS)-consensus heeft ongeveer 90% van de patiënten PCOS. Bij de resterende 10% is het van belang congenitale dan wel verworven afwijkingen aan de genitalia interna uit te sluiten.

Epidemiologische gegevens

60-85% van de gevallen van amenorroe/oligomenorroe is normogonadotroop. PCOS is de meest gestelde diagnose bij vrouwen met normogonadotrope amenorroe/oligomenorroe en infertiliteit (circa 90%). Periodes van normogonadotrope amenorroe/oligomenorroe met frequent voorkomen van

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?