Anemie, macrocytair

ICPC-2: B81; ICD-10: D52.9

Dr. Michel van Gelder

Begripsomschrijving

Macrocytaire anemie is een anemie met een verhoogd MCV (mean corpuscular volume) (> 100fl). Macrocytaire anemieën worden vanouds, op grond van het celbeeld van het beenmerg, ingedeeld in megaloblastaire en normoblastaire anemieën.

Epidemiologische gegevens

Vitamine B12-deficiëntie is verantwoordelijk voor 80% van alle gevallen van megaloblastaire anemie. Vitamine B12-deficiëntie komt bij 5-10% van de Nederlandse bevolking voor en in Noord-Europa bij alle rassen. Het voorkomen neemt toe met de leeftijd, de piekleeftijd is > 70 jaar, de man-vrouwratio 1,6 : 1. Incidentie van myelodysplastisch syndroom als mogelijke oorzaak is 3 : 100 000, rond 70 jaar 30 : 100 000 per jaar.

Pathofysiologie

Macrocytaire anemie ontwikkelt zich

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?