Angina pectoris

ICPC-2: K74; ICD-10: I20.9

Begripsomschrijving

Angina pectoris: beklemmende of drukkende pijn of onaangenaam gevoel op de borst, veroorzaakt door ischemie van het myocard.

Stabiele angina pectoris is een vorm van angina pectoris met voorspelbare klachten bij inspanning, emoties en blootstelling aan koude door reversibele ischemie van het myocard.

Instabiele angina pectoris, in korte tijd in ernst toenemende angina pectoris, wordt in een aparte klinische probleemstelling besproken (Acuut coronair syndroom).

Pathofysiologie

Ischemie ontstaat door discrepantie tussen vraag naar en aanbod van zuurstof. Een verhoogde vraag treedt op bij inspanning, emoties en blootstelling aan koude. Een verminderd aanbod van zuurstof wordt met name veroorzaakt door coronairsclerose, maar ook door coronairspasmen en anemie.

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord