Angina pectoris

ICPC-2: K74; ICD-10: I20.9

Dr. Bas Kietselaer

Begripsomschrijving

Angina pectoris wordt gedefinieerd als een beklemmende of drukkende pijn of onaangenaam gevoel op de borst, veroorzaakt door ischemie van het myocard.

Stabiele angina pectoris is een vorm van angina pectoris met voorspelbare klachten bij inspanning, emoties en blootstelling aan koude door reversibele ischemie van het myocard. Instabiele angina pectoris, in korte tijd in ernst toenemende angina pectoris, wordt in een aparte klinische probleemstelling besproken (Acuut coronair syndroom).

Epidemiologische gegevens

De incidentie van angina pectoris in de huisartsenpraktijk is ongeveer 4 per 1000 patiënten per jaar, de prevalentie 15-20 per 1000 patiënten. Bij mannen is de incidentie hoger dan bij vrouwen. De incidentie neemt sterk toe boven het 65e

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?