Angststoornissen

ICPC-2: P74; ICD10: F41.0;F41.1;F41.8;F41.9

Begripsomschrijving

Een angststoornis bestaat uit bovenmatige angst en bezorgdheid, of angst die ook aanhoudt bij afwezigheid van het gevaar. Onder angst verstaan we het subjectieve gevoel van angst, gedachten rond gevaar, lichamelijke veranderingen zoals een versnelde hartslag en motorische activiteit zoals wegvluchten of om hulp roepen. Blootstelling aan de focus van de angst gaat met duidelijke lijdensdruk gepaard. De angst hindert de patiënt in het dagelijks functioneren.1

Er worden 7 typen onderscheiden in de DSM-IV: paniekstoornis met of zonder agorafobie, specifieke fobie, sociale fobie, obsessieve-compulsieve stoornis, posttraumatische stress-stoornis en gegeneraliseerde angststoornis. Angststoornissen gaan gepaard met een verhoogde kans op suïcide-ideaties en

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?

Gebruikersnaam
Wachtwoord