Antimulleriaans hormoon (AMH)

Doel

Antimulleriaans hormoon wordt door de testikels en de ovaria in wisselende hoeveelheden geproduceerd passend bij geslacht en leeftijd.

Bij vrouwen wordt de test vooral uitgevoerd om het functioneren van de ovaria te monitoren. Bij IVF-procedures wordt de bepaling wel meegenomen om een inzicht te krijgen in de mogelijkheid van de vrouw om eicellen te produceren. In het bijzonder bij het vermoeden van het polycysteuze ovariumsyndroom (PCOS). De test wordt gebruikt om het begin van de menopauze duidelijk te maken. Ook bij het meten van het effect van behandeling voor ovariumkanker.

Bij patiënten bij wie de genitaliën mogelijk dubbel zijn aangelegd wordt de test uitgevoerd om het functioneren ervan na te gaan, en om het functioneren of de aanwezigheid van de testikels na te gaan

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?