Antistoffen tegen aquaporine 4 (AQP4) en myeline-oligodendrocyt glycoproteïne (MOG)

Doel

Diagnostiek bij verdenking neuromyelitis optica (spectrumziekte), middels het vaststellen van de aan- of afwezigheid van antistoffen tegen aquaporine-4 (AQP4) en myeline-oligodendrocyt glycoproteïne (MOG).

Benodigde klinische informatie

Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht en klinische gegevens/vraagstelling).

Beschrijving methoden

Anti-AQP4 en anti-MOG worden vooral bepaald in ‘cell based’-assays waarbij gebruik wordt gemaakt van cellen die met humaan AQP4 of met humaan MOG zijn getransfecteerd. Detectie van de antistoffen geschiedt met behulp van de indirecte immunofluorescentietest (I-IFT) of flowcytometrie. Bij IFT en flowcytometrie worden met AQP4 of MOG getransfecteerde cellen geïncubeerd met serum

Abonnement vereist

Om de volledige inhoud te kunnen lezen heeft u een abonnement nodig. Hiermee heeft u volledig en continu beschikking over alle probleemstellingen en tests.

Abonneren

Heeft u al een account?